Troeven

 • Technologische know-how en moderne techologie.
 • Aanwakkeren van ondernemerschap rekening houdend met omgevingsaspecten.
 • De meerderheid van de lokale bevolking in Kayes is erg gemotiveerd en toont sterke inzet voor de verbetering van hun leven.
 • Samenwerking met lokale NGO´s zorgt voor respect van de culturele aspecten en er zijn goede contacten met beslissingsnemers op hogere administratieve niveau´s.
 • Nauw sociaal netwerk dat breed toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking.
 • De bevolking in Kayes toont interesse in ecologische maatregelen om woestijnvorming tegen te gaan en in te zetten op milieuvriendelijke energiebronnen.
 • Strategische locatie dankzij de nabijheid van de luchthaven en centrale ligging.
 • De Malinese jeugd is nauw betrokken en hebben een hoge autonomie bij het nemen van beslissingen.

Werkpunten

 • Hoge graad van analfabetisme
 • Extreme weersomstandigheden vragen hoge graad van aanpassingsvermogen
 • Constante energiebevoorrading is een uitdaging
 • Hoge graad van corruptie
 • Interesse van hogere ambtenaren eerder laag
 • Capaciteit van de zonnepanelen laag door hoge temperaturen en bewolking.

Kansen

 • Mogelijkheid tot uitbreiding, zowel naar andere diersoorten als andere locaties
 • Verhoogde vraag kan eenvoudig opgevangen worden door verhoging van het aantal kippen.
 • Weinig tot geen bestaande kippenkweek
 • Voornaamste doelgroep zijn vrouwen die meer zelfvertrouwen krijgen en de kans tot onderwijs om een meer actieve rol te spelen in de samenleving.
 • Import van kippenafval uit Europa kan worden stopgezet
 • Andere kansen tot voorspoed worden gecreerd voor de lokale jeugd.
 • Positieve perspectieven in eigen land zorgen voor een pull-back effect.

Bedreigingen

 • Ziekte en extreme hitte perioden
 • Willekeur van de staat
 • Opstanden en terroristische aanslagen